Visie  

De visie van Ypelshof richt zich op het ontwikkelen en realiseren van kwalitatief hoogwaardige en duurzame plannen in samenwerking met gemeenten en derden. Hierbij staan het gemeentelijke beleid en haar geformuleerde ruimtelijke randvoorwaarden centraal.

Daarnaast is het van groot belang dat deze plannen bijzonder goed aansluiten bij de wensen van de kopers/bewoners. Wij vinden het belanrijk dat bewoners zich prettig voelen in hun woon- en leefomgeving. Ons streven is dan ook om een kwalitatief hoogwaardige bijdrage te leveren aan de bebouwde omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

design by LowSea Computers